Articles

The Articles published are from different authors:

SOEKE NA DIE HEILIGE WAARHEID (Dr DF Coetzee) 

VOORWOORD 

Die skrywer se soeke na die Heilige Waarheid en Geestelike Ontwaking het begin toe hy in die hospitaal met ‘n gebreekte nek gelê het. ‘N verpleegster het aan hom ‘n boek gegee om te lees wat hom bewus gemaak het dat die liggaam slegs die tempel en instrument van God ons Vader is.
Die skrywer het met die verloop van tyd al meer begin wonder oor die rol wat kerklike dogma in die Christelike geloof speel. Hy het ook al meer begin kennis neem van die ander groot wêreldgelowe.

Na sy aftrede het hy wyd begin lees en onder andere kennis geneem van Jesus se tiener en jong volwasse lewe, iets waarvan niks in die Bybel gemeld word nie. Hy het ook kennis geneem van die werking van die gevolge van ‘n mens se optredes hier op aarde en die mens se weer geboortes (reïnkarnasies). Hierdie waarheid is eers in die 6de eeu n.C. deur die Christelike kerkvaders uit die Bybel uitgeskryf en alle verwysings daarna verwerp en ontken.

Die skrywer het ook ingegaan op die lewe en Leringe van Krishna, die Buddha, Mohammad en die Koran.

Dit was egter eers toe hy ontdek het hoe die 1983 vertaling van die Afrikaanse Bybel kern Waarhede verander en uit die Bybel uitgeskryf het dat hy ernstig begin wonder het hoedat daar ewe skeinheilig na die Bybel as die woord van God verwys kan word. Hy het ook al hoe meer bewus geword dat Jesus hoofsaaklik as ons “sondebok” getipeer word en dat Sy Leringe nie die sentrale tema van Christelike preke en geloofsoortuigings uitmaak nie. Dit vorm blykbaar nie die kern van katagese opleiding nie.

Dit was vir die skrywer duidelik dat kerklike dogma se nuttigheidswaarde (indien enige) uitgedien is en geensins aan die eise van die tyd voldoen nie. Volgens die oordeel van die skrywer vier die anti-Chris tans hoogty in die sogenaamde Westerse volke en kulture, volke en kulture in die Midde-Ooste (insluitende Israel), volke en kulture in die Ooste en volke en kulture in Afrika waar geweld en vergelding as oplosing  voorgehou word om geskille te besleg.

DIE SOEKE NA DIE HEILIGEWAARHEID

Comments are closed.